AED Rode Kruis

Beste AED-beheerder, 
Via andere AED-beheerders zijn wij op de hoogte gebracht dat het Rode Kruis momenteel een eigen wervingsactie voor AED’s voert. Per brief (zie bijlage) vraagt het Rode Kruis jouw AED(’s) op te nemen in een andere database dan die van HartslagNu. HartslagNu is hiervan niet op de hoogte gesteld en keurt deze gang van zaken af om diverse redenen.

Onlangs heeft het Nederlandse Rode Kruis aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Dat het nu start met een eigen wervingsactie voor AED’s baart ons zorgen, omdat deze AED’s niet binnen het oproepsysteem van HartslagNu meegenomen worden. Daarmee wijkt het Rode Kruis af van het principe voor één landelijk dekkend oproepsysteem bij reanimatie.

Omdat je deze e-mail van ons ontvangt, kun je ervan uitgaan dat jouw AED’s in de juiste database staan aangemeld.

Alleen aangemelde AED’s bij HartslagNu of de Hartstichting worden gealarmeerd in het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverlening.

Hieronder leggen we de bezwaren van HartslagNu tegen de EHBO app met daarin het AED-overzicht kort uiteen:

  1. De app van het Rode Kruis alarmeert geen AED’s, dit kan afleiden van de belangrijkste boodschap dat altijd 112 gebeld moet worden en enkel daarmee burgerhulpverleners én AED’s gealarmeerd kunnen worden. Met bovendien als risico dat hulpdiensten en HartslagNu niet – of met tijdverlies – worden gealarmeerd. Het naast elkaar bestaan van beide apps werkt verwarrend.
  2. Veel AED’s zijn niet zomaar mee te nemen, omdat deze achter een pincodeslot in een kast hangen: Dit leidt ertoe dat mensen na raadpleging van de EHBO app van het Rode Kruis voor een gesloten kast kunnen komen te staan. Ook dit kan levens kosten. HartslagNu kiest er bewust voor om de pincodes niet openbaar te maken, omdat dit de kans op diefstal kan vergroten. Pas bij alarmering via het oproepsysteem HartslagNu krijgen burgerhulpverleners de specifieke pincode;
  3. Niet alle AED-eigenaren willen dat de locatie van hun AED in een openbare app (van het Rode Kruis) zichtbaar wordt gemaakt. Men vreest onder meer dat de AED dan sneller gestolen of vernield wordt;
  4. Realiseer je dat op het moment dat je toestemming geeft om de informatie in de EHBO app te tonen, dit op twee plaatsen up-to-date gehouden dient te worden. Er is namelijk geen koppeling tussen HartslagNu en de EHBO app.

Heb je vragen naar aanleiding van deze e-mail? Neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijk om te melden is dat je als AED-eigenaar uiteraard zelf besluit om wel of niet in te gaan op de wervingsactie van het Rode Kruis.

Als je dit niet wilt of als je merkt dat op dit moment jouw AED’s in de EHBO app getoond worden zonder jouw toestemming, dan suggereren wij dat je dit aan het Rode Kruis kenbaar maakt, zodat je jouw AED uit de EHBO app kunt laten verwijderen. Hier kun je een voorbeeldmail downloaden om te versturen.

Met vriendelijke groet,
Team HartslagNu

Hart4all

Bij veel ongelukken redden burgerhulpverleners levens door te reanimeren. Als snel is de professionele hulpverlening ter plaatse en neemt het over. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd. De burgerhulpverlener blijft alleen achter zonder te weten wat de afloop is.

Hart4all is een initiatief waarbij de burgerhulpverleners in contact kunnen komen met het slachtoffer of de nabestaanden. De burgerhulpverlener krijgt zo antwoord op vragen als: ‘hoe gaat het met het slachtoffer?’ Ambulances beschikken over een Hart4all pakket waarmee de burgerhulpverlener en het slachtoffer zich kunnen aanmelden bij de site van Hart4all. Wanneer beiden dat doen is er een match. Kijk voor meer informatie op de site van Hart4all

Ga naar de Hart4all website

Spaaractie lege flessen

Uw lege flessen kunnen een verschil maken. Vanaf 2 januari is het mogelijk om de statiegeld bonnen te doneren in Jumbo Tournoysveld in Woerden, in de doorzichtige doos naast de statiegeld apparaten.

De volledige opbrengst gaat naar Hartslag Woerden en zal gebruikt worden om het totale netwerk van AED’s, zowel in gebouwen als in het openbaar, te vergroten. Alle beetjes helpen, wat uiteindelijk zal zorgen voor een mooi geheel.

Spaart u ook mee?

Verslag reanimatie inzet

Op zaterdagmiddag laat mevrouw C. haar hondje uit als zij langs een voortuin loopt waar zij een man op zijn buik ziet liggen.
Dat ziet er niet gewoon uit. De man draagt sportkleding en reageert niet als zij hem aanspreekt.
Er komt nog een dame aan en zij belt desgevraagd 112 voor een ambulance.
Zodra er contact is met de meldkamer, start de meldkamer ambulance de begeleiding van de twee hulpverleners ter plekke.
Het is voor mevrouw C. 20 jaar geleden dat zij haar laatste reanimatietraining deed. Ze is erg dankbaar met de hulp van de meldkamer. Aan de slag!
Meneer moet op zijn rug gedraaid worden zodat gestart kan worden met borstcompressie. Het gezicht van het slachtoffer is niet schoon en er zijn geen hulpmiddelen. De eerste hulp blijft daarom beperkt tot borstcompressies.
Er komt een fietser aan met zijn kind achterop. Ook hij wil helpen.
De politie arriveert: helaas geen AED in de auto.
De ambulance komt nu ook aan, sluit het slachtoffer aan en neemt de reanimatie over.
De politie ontfermt zich over mevrouw C. Ze heeft een ontzettend dappere daad verricht. Ee
De volgende dag belt de politie met mevrouw C. Hoe kijkt zij terug op de vorige dag, heeft zij kunnen slapen? Misschien goed om de huisarts te raadplegen voor hulp bij nazorg. Een reanimatie gaat je niet in de koude kleren zitten.
Mevrouw C. realiseert zich hoe ontzettend belangrijk het is om bijgeschoold te zijn in reanimatievaardigheden.
Voor haarzelf én voor degenen die zij wil kunnen helpen.
De bijscholing heeft zij inmiddels met goed gevolg volbracht bij Stichting Reanimatie Woerden. Ook heeft zij besloten zich aan te melden bij www.hartslagnu.nl
Opdat zij ingezet kan worden mocht dit nog een keer nodig zijn.

Mevrouw C: Hartelijk dank!